Digiti nu ook erkend dienstverlener voor de KMO Portefeuille inzake advies

Concreet wil dit zeggen dat u als KMO aanspraak kan maken op subsidie van van de Vlaamse Overheid.

Bent u een kleine onderneming (< 50 FTE en <= 10 miljoen euro omzet) dan kan u aanspraak maken op 40% subsidie tot een maximum van 10.000 euro op jaarbasis voor advies gegeven door Digiti.

Bent u een middelgrote onderneming (<250 FTE en <= 50 miljoen euro omzet) dan kan u aanspraak maken op 30% subsidie tot een maximum van 15.000 euro op jaarbasis voor advies gegeven door Digiti.

Onder ‘advies’ begrijpen we schriftelijke raadgevingen die u als KMO in staat stelt om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf. Het advies bestaat uit drie onderdelen: de probleemanalyse, het eigenlijke advies en een implementatieplan.

Voorbeelden van in aanmerking komende adviezen die Digiti kan verstrekken:

  • SWOT-analyses met bijbehorend advies
  • Analyse en advies over de keuze van het te gebruiken CMS (content management systeem) voor de website
  • Analyse van de website
  • Implementatieplan van de website
  • Analyse en advies i.v.m de marketing
  • Opstellen marketing plan
  • Opstellen communicatiestrategie
  • Implementatieplan van de marketing, communicatie en website
  • Advies rond positionering en branding
  • Het onderzoek naar de haalbaarheid van e-commerce: business analyse, keuze technologie en de opmaak van een strategie met betrekking tot het opzetten van e-commerce.

Digiti is sinds 12/07/2016 een door de Vlaamse Overheid erkend dienstverlener voor de KMO portefeuille onder de pijler advies DV.A218283.

Meer info over de KMO portefeuille vindt u op: http://www.vlaio.be/maatregel/kmoportefeuille-steun-voor-opleiding-en-advies