FlowSpace

Algemene Voorwaarden

Bij het gebruik van de diensten van FlowSpace, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Definities

Binnen deze voorwaarden verwijst "FlowSpace" naar de online boekingstool voor locatiemanagers, venue verhuurders en iedereen die evenementenlocaties of vergaderruimtes wenst aan te bieden voor commerciële doeleinden. 

Dit platform wordt aangeboden door Digiti BVBA. Alle rechten voorbehouden. 

"Gebruiker" staat voor iedereen die gebruikmaakt van de diensten van FlowSpace. 

Onder "Formules" verstaan we de verschillende diensten die FlowSpace aanbiedt, namelijk Start, Extra en Pro.

Diensten

De Start formule omvat de opzet van een aangepaste website met een geïntegreerde boekingstool en het opzetten van rapportage mogelijkheden. Gebruikers die kiezen voor de Extra formule krijgen alles wat de Start formule biedt, plus online direct marketing en prospecting, aangeboden voor een additionele kost die, contractueel wordt vastgelegd. 

De Pro formule biedt alles wat in de Start- en Extra formule zit, aangevuld met online zoekmachine-advertenties (SEA) en sociale media-advertenties (SMA), groei optimalisaties en maandelijkse rapportage. Ook deze formule heeft extra maandelijkse kosten waar de koper zich contractueel aan verbindt.

Betaling

Gebruikers die kiezen voor de Extra of Pro formule zullen bijkomstige maandelijkse kosten hebben. De exacte kosten worden duidelijk gecommuniceerd bij de aankoop en contractueel vastgelegd. Alle betalingen die aan FlowSpace worden gedaan, zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anders vermeld.

Aansprakelijkheid

FlowSpace is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de diensten, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van FlowSpace.

Wijzigingen in de Voorwaarden

FlowSpace behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig deze voorwaarden te controleren op wijzigingen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden en de relatie tussen de gebruiker en FlowSpace vallen onder het Belgisch recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het gebruik van de diensten van FlowSpace zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.