Digitale transformatie: Een gids door de digitale revolutie van jouw bedrijf

Als CEO of beslissingnemer in je bedrijf is het niet altijd gemakkelijk om op de juiste manier om te gaan met beslissingen. Zeker niet als het gaat over digitale transformatie.

Met zo’n transformatie vind je een bedrijf eigenlijk opnieuw uit. Ingrijpende veranderingen dus, en cruciale beslissingen. Je weet dat je iets moet doen. Dat je stappen moet ondernemen in een nieuwe, digitale richting. Maar je weet niet welke stappen, laat staan hoe je het aanpakt.

Je bedrijf digitaal heruitvinden

Een digitale transformatie gaat namelijk over veel meer dan de input van ‘iets’ digitaal in je onderneming. Een applicatie of nieuwe website zijn natuurlijk een mooi begin, maar zijn slechts een onderdeel van je transformatie. Die korte termijn oplossingen veranderen eigenlijk niets aan je huidige bedrijfsprocessen. Daarom begin je altijd met de kern van je onderneming:. je waarden, medewerkers, processen en technologie die door de organisatie lopen.

Je bedrijf digitaal heruitvinden? Dat begint bij de kern van je onderneming.

Dat is niet makkelijk. Je kan zelfs zeggen dat het moedig is, want het heruitvinden van je onderneming gaat gepaard met grote beslissingen en belangrijke vragen. De manier waarop je daar mee omgaat maakt het verschil tussen een succesvolle transformatie en een die met moeite doorloopt. Om je alvast op weg te helpen hebben wij een overzicht klaar met een aantal belangrijke schakelpunten waar je als bedrijfsleider op voorhand over moet nadenken.

De juiste richting ontdekken

Waar brengt de transformatie mijn bedrijf?

Een van de allerbelangrijkste vragen die je jezelf stelt tijdens de digitale transformatie van je bedrijf is waar je precies wil geraken. Een beslissing met enorme gevolgen. Het is waarschijnlijk een beetje angstaanjagend om jezelf deze vraag te stellen, maar het is wel noodzakelijk. Een antwoord al “zoals we bezig zijn, maar dan digitaal”, telt niet.

Daarom beslis je ook niet zomaar. Je gebruikt data en analyses om je beslissing te onderbouwen. Dat doe je met behulp van marktonderzoek, waarin je enerzijds je eigen bedrijf onder de loep neemt, maar anderzijds ook eens je omgeving bekijkt. In ieder geval denk je na over de toekomst, en hoe digitale technologie jouw toekomst kan veranderen.

Digitale transformatie richting

Kijk naar alle mogelijke opportuniteiten voor jouw onderneming. Waar sta je al? Hoe pakken de digitale innovators uit je sector het aan? Of word jij misschien die innovator? Denk eens na over alles waardoor je een frisse kijk krijgt op de toekomst. Of doe eens iets gek! Een hackathon bijvoorbeeld, waarbij je samen met een klein team een paar dagen helemaal afgesloten werkt van de buitenwereld. Digiti deed het al, en of dat gewerkt heeft!

De revolutie leiden

Wie staat er aan het roer?

Het spreekt voor zich dat je als CEO de belangrijkste leidingsfunctie op jou neemt. Als hoofd van je bedrijf moet jij natuurlijk helemaal mee zijn met de transformatie. Dat wil niet zeggen dat je die taak alleen opneemt. Je bent als CEO een overkoepelend oog, maar je hebt ook mensen nodig die samen met jou een actieve rol opnemen in het proces, en elke dag acties ondernemen om de transformatie in goede banen te leiden. Wie er precies in dat team zit, daar beslis je als CEO wel over, op basis van een aantal cruciale skills.

Over welke skills hebben we het dan? Dat gaat enerzijds over digitale kennis, en anderzijds over een variatie aan skills die voor je bedrijf belangrijk zijn. Je hebt namelijk een team nodig dat elk onderdeel van het bedrijf kent. Mensen van verschillende departementen dus. De digitale transformatie geldt namelijk voor elk aspect van je onderneming. Het gaat dan over mensen met een heel diepe kennis over hun eigen departement, die ook nog eens inspirerend zijn. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat deze medewerkers de digitale bedrijfscultuur ook echt enthousiast willen uitdragen.

Nog niet helemaal zeker van je stuk? Deze 10 principes laten de digitale transformatie van je bedrijf gegarandeerd slagen.

De nieuwe visie verkopen

Hoe overtuigen we onze stakeholders?

Goede communicatie is een must om de visie van een digitale transformatie uit te dragen naar je hele bedrijf en de buitenwereld. Daarom moet je op voorhand nadenken welke boodschap je precies wil meegeven, en hoe je dit wil aanpakken. Hoe doe je dit? Stel de digitale revolutie van je bedrijf voor als een merk. Zo wordt het voor jou makkelijker om erover te praten, en voor je medewerkers om zich er een beeld over te schetsen.

Digitale transformatie visie

Het is in ieder geval heel belangrijk om stap voor stap te werken. Zo communiceer je best eerst intern, om van daaruit influencers te overtuigen, en tot slot hun netwerken aan te spreken. Dat doe je met een duidelijke boodschap, via de meest geschikte kanalen, naar relevante doelgroepen. Door hierover op voorhand goed na te denken bespaar je jezelf achteraf veel tijd.

De positionering bepalen

Wat is onze rol in ’t systeem?

Er zijn heel wat nieuwe, voordelige en effectieve bronnen in de digitale wereld om je transformatie mee te ondersteunen. Het is aan jou als CEO om te ontdekken welke mogelijkheden, skills en technologieën jouw bedrijf kan gebruiken om haar strategische ambities aan te vullen. Om een duidelijk beeld te hebben van jouw positie in die digitale wereld is het noodzakelijk om al die bronnen ook in relatie met elkaar te zien, en jouw afhankelijkheid ervan. Je maakt deel uit van een digitaal ecosysteem, en jouw bedrijf moet daar z’n plaats in opnemen. Door een gestructureerd overzicht te maken krijg je meteen een duidelijk beeld van waar je staat, en waar je naar toe wilt.

De omwegen vastleggen

Hoe handelen en beslissen we in onverwachte situaties?

Het maakt niet uit hoe goed je de transformatie plant, er zullen altijd verrassingen en onvoorziene omstandigheden opduiken. Om hier op een efficiënte manier mee om te gaan is het nodig dat je als CEO (en als transformatie-team) op voorhand vastlegt hoe je in die gevallen gaat handelen. Je kan scenario’s uitdenken van dingen die mis kunnen lopen en hoe je erop zal inspelen. 

Om dit echt goed op te volgen plan je best regelmatige check-ins om na te gaan of alles loopt zoals het hoort, en om te kijken welke dingen niet helemaal op schema lopen. Zo kun je meteen snel inspelen op die verrassingen of problemen, en deze aanpakken voor ze kunnen escaleren. Op die manier stippel je verschillende alternatieve routes uit die je kan bewandelen als het even niet loopt zoals gepland. 

De budgetten verdelen

Hoe verdelen we dynamisch onze middelen?

De belangrijkste hefboom die je als CEO samen met je team moet inzetten in een digitale transformatie heeft alles te maken met de verdeling van ’t budget. Dit gaat niet alleen over het verdelen van de middelen naar de juiste plaatsen, maar ook om vast te leggen hoe dat proces precies in elkaar zit, en op welk tempo het verloopt. Daarom is het ook heel belangrijk om het proces nauw op te volgen, in elke fase. Zo kun je snel en flexibel optreden wanneer iets heel goed, of net helemaal niet werkt.

Digitale transformatie budget verdelen

Door met een flexibel systeem te werken kun je snel budget weghalen waar het niet werkt, en investeren in initiatieven die wel werken. Dat betekent ook dat je de budgetten op een andere tijdsbasis moet toewijzen. Grote bedrijven verdelen budgetten meestal op jaarbasis. Bij een digitale transformatie is dat te weinig. Je bekijkt het dan best per kwartaal, of zelfs maandelijks. Zo blijf je flexibel.

De kansen verhogen

Hoe maximaliseren we onze winsten?

Meer dan 70% van de digitale transformaties mislukken. Zelfs als je rekening houdt met alles wat hierboven staat geschreven maakt jouw bedrijf kans om daarbij te zitten. Het loopt namelijk heel vaak mis in een laatste fase. Je moet namelijk ook voorbereid zijn om je digitale transformatie met volle moed op te volgen, en de gemaakte winsten opnieuw te investeren voor nog betere resultaten.

Om dit zo effectief mogelijk te doen, stel je best een aantal criteria op waarmee je de verschillende onderdelen van de transformatie evalueert. Deze bestaan uit mogelijke voordelen die je eruit kan halen, de tijd die nodig is om ze te bereiken, de benodigde investering en de impact op de algehele transformatie. Het is belangrijk dat je als CEO altijd de gehele transformatie en de strategie erachter in je achterhoofd houdt. Dat laat jou en je medewerkers toe om te werken aan een samenhangend geheel, voor de meest waardevolle voordelen.

Digitale transformatie succes

Je merkt het wel al: een digitale transformatie gebeurt niet door met je vingers te knippen. Het is een zware taak en vergt veel aandacht van verschillende spelers. Toch is het écht de moeite waard, en de ideale manier om om te gaan met digitale uitdagingen van je tijd. Onze strategische experten begeleiden je graag.

Ontdekken wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Neem snel contact met ons op.