10 principes die de digitale transformatie van jouw bedrijf gegarandeerd doen slagen

Met een digitale transformatie digitaliseer je elk aspect van je onderneming. De structuur, je strategie, en alle mogelijke bedrijfsprocessen. Een makkelijke opdracht? Zeker niet, want hoewel het met de juiste aandacht wel moet lukken, zijn er een aantal principes die het succes van jouw digitale heruitvinding bepalen. Wij zetten deze op een rij, speciaal voor jou!

1. Tendspotting op z’n best

Onze manier van leven en werken evolueert continu. De digitalisering is volop bezig en elke dag ontwikkelen er zich heel wat nieuwe opportuniteiten. Om snel in te kunnen spelen op die veranderingen moet je je als bedrijf hyper bewust zijn van al die evoluties. Voor je het weet staat de wereld op z’n kop, en moet jij snel kunnen schakelen. 

trendspotting glazen bol

Een succesvolle digitale transformatie valt dus altijd terug op trendspotting. Veranderingen opmerken, trends evalueren, en de mogelijk impact ervan op je eigen bedrijf goed inschatten. Dat heeft enerzijds te maken met een stevig buikgevoel, maar anderzijds met data. Om alle belangrijke evoluties in kaart te brengen moet je meten. Enkel zo kan je de juiste conclusies trekken over jouw bedrijf in die veranderende omgeving.

Want jouw bedrijf staat niet alleen. Het is een onderdeel van een sector, en een heel netwerk andere spelers. Door dat te analyseren leer je ook je eigen sterktes en zwaktes kennen binnen dat netwerk. Zo creëer je een klare kijk op de situatie, en kun je de impact realistisch inschatten.

2. Praatjes vullen geen gaatjes

Met data kom je natuurlijk nergens als je verder niets onderneemt. Daar loopt het vaak al mis. Jij weet ondertussen al dat die data een must zijn voor je verdere plan, want praatjes vullen geen gaatjes, maar concrete acties wel.

Al die analyses en onderzoeken vormen de visie voor de toekomst van jouw bedrijf. Deze zet je om in tastbare doelstellingen, en heel wat hapklare acties, die als puzzelstukjes samenvallen in een uitgebreide strategie. Zo kun je sneller denken en beter handelen. De stukjes heb je namelijk al. Nu moet je ze enkel nog op de juiste manier samenleggen.

plan actie

En da’s niet zo makkelijk als het lijkt. Voor dat je écht aan de slag kunt met die acties komen er heel wat vragen, twijfels, en ideeën naar boven, die allemaal behandeld moeten worden. Daarom is zo’n plan dus uiterst belangrijk. Het helpt je om twijfels van tafel te gooien, en elke neus in dezelfde richting te laten wijzen.

3. Binnenstebuiten visie

De gekende succesvolle transformaties worden opvallend vaak geleid door CEO’s die geen eerdere ervaring hadden in de betreffende sector. Natuurlijk hadden ze wél al een heleboel expertise in het leiden van een bedrijf, maar hadden ze vaak niet de allerbeste kennis van hun sector zelf.

De beste transformationele leiders komen van buitenaf

Dat lijkt op het eerste zicht misschien vreemd. Toch is het logisch, want deze CEO’s stonden allemaal op de juiste afstand van hun bedrijf. Ze zaten niet vastgeroest in de kern. Daardoor hadden ze allemaal een heldere kijk op transformatie, en de sector. Zo konden ze nieuwe paden ontdekken, en werden ze niet tegengehouden door hun hechte band met de business. Ze zagen veel sneller nieuwe succesformules, en waren niet bang om die meteen door te voeren.

4. Something old, something new

Een digitale transformatie betekent niet dat je van de ene dag op de andere een volledig nieuwe weg inslaat. Dat kan ook niet, want het is onmogelijk om je bedrijf zoals het was helemaal achter te laten. Het is heel moeilijk om alles wat je kent achter te laten, om meteen voor de volle 100% te werken voor iets onbekend.

Daarom werkt een digitale transformatie het best als je het ziet als een reis met twee wegen. Twee routes, die samen leiden tot de juiste bestemming. Enerzijds moet je de tijd nemen om je huidige bedrijf te herpositioneren. Je kan niet van je medewerkers verwachten dat ze ineens alles laten vallen, om voor een ‘nieuw’ bedrijf te werken. In een procesmatige aanpak stoom je op deze weg alles en iedereen klaar voor de verandering.

route kaart

Tegelijkertijd volg je een tweede route, die de nieuwe en digitale strategie bevat voor nieuwe groei. Deze route bevat vaak ups en downs, en is niet makkelijk om te bewandelen. Door de combinatie van de twee, ben je zekerder van je eindbestemming.

5. Cultuur op z’n best

Een heruitvinding van je bedrijf betekent ook dat de identiteit verandert. Er ontstaat automatisch een nieuwe kern, met een heleboel nieuwe waarden. Dat wil ook zeggen dat de mensen van je bedrijf mee moeten met de stroming. En dat kun je zelf in de hand werken door die cultuur mee vorm te geven. Een cultuur van risico’s nemen, innovatie en passie voor het succes van hun eigen onderneming.

Een nieuwe betekenis voor je bedrijfscultuur

Drijf die nieuwe cultuur aan om alle medewerkers enthousiast te maken over de verandering. Ze moeten zelf mee willen gaan. Door te starten met een cultuurverandering, en dan past over te schakelen op structurele veranderingen, bouwen je mensen mee aan de transformatie. En dat werkt alleen maar bevorderend.

Nog meer input nodig? Met deze gids help je jouw bedrijf door een digitale revolutie.

6. Storytelling met een missie

Elke succesvolle digitale transformatie gaat gepaard met een opvallend verhaal. En het gaat dan niet over een voordracht van plannen, acties en cijfers, maar wel over een visie op de toekomst. Dat is logisch, want om al je medewerkers en stakeholders gemotiveerd mee te krijgen met de transformatie, moet je in staat zijn om heel duidelijk mee te geven waar het over gaat. Waar je naartoe wilt, en wat je kost wat kost wilt vermijden.

storytelling books

En ook dat is zeker geen simpele taak. Je verkoopt namelijk geen praatjes, maar wel een visie, onderbouwd met degelijke data. Je vertaalt een visionaire denkwijze in klare taal. Daarvoor is het zo belangrijk om een duidelijk zicht te hebben op de realiteit van de toekomst, en een plan om er te geraken. Geloofwaardigheid en vertrouwen zijn een must, samen met de juiste ondersteuning.

7. Stilte voor de storm

Tekenen van problemen? Een disruptie op komst? Dan moet je een oplossing bedenken. In principe heb je dan nog voldoende tijd. De disruptie is nog niet écht aan de gang, en de problemen zijn nog niet doorgedrongen.

Toch ben je dan eigenlijk al te laat begonnen. Succesvolle transformatie-verhalen zijn de storm voor. Ze wachten niet op de eerste tekenen, maar hebben al lang een plan klaar. Ze zijn innoverend, al tijdens de stilte voor de storm. Ze treden als eerste naar voren met een oplossing, voor een probleem dat vaak nog niet bestaat. Daardoor zijn ze het voorbeeld voor vele andere bedrijven die volgen.

Alle hens aan dek!

Dat is natuurlijk zeker geen realiteit voor elk bedrijf dat een transformatie ondergaat. Toch is het belangrijk om dit principe mee te nemen voor de toekomst. Zo leer je om anders te kijken naar de transformatie op zich, en het verhaal achter de schermen. De juiste denkwijze en een uitgebreide voorbereiding zijn een must om te kunnen slagen, en da’s het allerbelangrijkst.

8. De concurrentie voorbij

Automatisch kijk je naar al je belangrijke concurrenten. Hoe doen zij het? Er bestaat altijd een soort angst voor al je tegenspelers, diep of oppervlakkig. Zijn ze sneller of beter dan jou? Wat doen zij, dat jij niet kan? Zo’n benchmark is enorm belangrijk. Toch kun je jezelf er makkelijk in verliezen.

competition

Echte barsten komen namelijk vaak van een andere richting, en niet vanuit je concurrentie. Het is dus belangrijk dat je je niet blind staart op alles wat je tegenspelers doen, maar dat je regelmatig ook analyseert wat er in andere sectoren gebeurt. Een rake slag komt vaak uit een onverwachte hoek.

9. Gebalanceerd leiderschap

Alleen een sterke CEO heeft de kracht om een transformatie tot een succesvol einde te brengen. Het hele bedrijf en alle stakeholders moeten mee, en de enige manier waarop dat kan is door de invloed van een gemotiveerde leider. Natuurlijk leidt hij of zij de transformatie niet alleen. Er zijn heel wat mensen nodig om je bedrijf digitaal opnieuw uit te vinden, maar het is wel de taak van de CEO om alles te overzien, en de juiste beslissingen te maken.

Daarvoor heb je input nodig van klanten en stakeholders. Vraag wat zij belangrijk vinden, en hoe zij de transformatie zien. Zonder hen te begrijpen, mist je strategie een belangrijke fundering, want uiteindelijk zijn zij degene die met jou verder moeten. Die balans tussen input en leiderschap is cruciaal voor de verdere groei van jouw bedrijf.

10. Investeren om te innoveren

Om de gewenste resultaten te behalen moet je er natuurlijk wel wat voor over hebben. Je komt er niet met een maandje werk. Nee, je moet investeren om resultaat te boeken. In nieuwe technologieën, processen, tools en mensen. En dat kost tijd én geld.

investeren innoveren

Een digitale transformatie slaagt alleen als je er dat voor over hebt. Als je bereid bent om mensen, tijd en geld vrij te maken om een team van experten samen te stellen, om eventueel buitenstaanders te betrekken met een klare kijk op de zaak. Zonder die investering ben je gedoemd te mislukken. Hoe je dat doet, hangt af van je eigen bedrijf. Als de intentie er maar is kom je al mijlenver.

Hulp nodig bij het implementeren van deze principes?

Digiti heeft de experten die je zoekt.